Kockázatértékelés

A kockázat elemzés az amire tulajdonképpen a megfelelő védő eszközök kiválasztása és a megfelelő biztonsági intézkedések előírásai épülnek.

A MUNKAVÉDELMI FELÜGYELETEK EGYÜTTES ÚTMUTATÁSA A MUNKAHELYI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ (Munkaügyi Közlöny 2006/ 4. szám.) az alábbi linken elérhető:
http://www.bat-munkavedelem.hu/?q=node/3

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 54. § (2) bekezdése kimondja, hogy a "munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat".

A hatósági ellenőrzés összhangja és az egységes értelmezés érdekében az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal, valamint a Magyar Bányászati Hivatallal egyetértésben 2006-ban útmutatást tett közzé e tárgykörben, amely a Munkaügyi Közlöny 2006/4. számában jelent meg "A munkavédelmi felügyeletek együttes útmutatása a munkahelyi kockázatértékelés végrehajtásához" címmel.

Az eltelt időszakban bekövetkezett, munkavédelmet érintő szervezeti- és jogszabályváltozások alapján szükségessé vált a munkahelyi kockázatértékelésre vonatkozó útmutató átdolgozása és korszerűsítése. Az új, egységes szerkezetbe foglalt útmutató elkészítése folyamatban van.

A 2011. évi CXCI. törvény 175. § (1) bekezdése 2012. január 1-jétől módosította az Mvt. 54. § (3) bekezdését a kockázatértékeléssel kapcsolatban.

Az új útmutató megjelenéséig az alábbi tájékoztatással kívánjuk segíteni a munkáltatók, a munkavédelmi szakemberek, illetve a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok kockázatértékeléssel kapcsolatos feladatainak végrehajtását.

"Tájékoztató a Munkavédelmi törvény kockázatértékeléssel kapcsolatos szabályainak megváltozásáról, és az előírások gyakorlati alkalmazásáról"

Tájékoztató a Munkavédelmi törvény kockázatértékeléssel kapcsolatos szabályainak megváltozásáról, és az előírások gyakorlati alkalmazásáról, letölthető innen:
http://www.ommf.gov.hu/letoltes.php?d_id=4621